Thỏa thuận người dùng và Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn (dưới đây gọi là "người dùng" hoặc "bạn") và nhà điều hành nền tảng Banban (xem các điều khoản định nghĩa để biết chi tiết) ký kết "Thỏa thuận người dùng và Chính sách bảo mật" này (dưới đây gọi là"Thỏa thuận này") và sử dụng nền tảng Banban! Tiêu đề của các điều khoản chỉ để giúp bạn hiểu mục đích chính của điều khoản, không ảnh hưởng hoặc giới hạn ý nghĩa hoặc giải thích các điều khoản của Thỏa thuận này. Để bảo vệ quyền lợi của riêng bạn, bạn nên đọc kỹ từng điều khoản.

Trước khi bạn click “đồng ý” với Thỏa thuận này khi đăng ký ứng dụng, bạn nên đọc kỹ Thỏa thuận này. Vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ nội dung của từng điều khoản, đặc biệt là các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, áp dụng luật và giải quyết tranh chấp. Các điu khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ được in đậm màu đen và bạn nên đọc kỹ. Nếu bạn có bất k câu hỏi nào v Thỏa thuận này, bạn có thể liên hệ với bộ phận khách hàng của Banban.

 

Khi bạn làm theo chỉ dẫn của trang đăng ký để điền thông tin, đọc và đồng ý với Thỏa thuận này và hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký, có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận toàn bộ nội dung của thỏa thuận này, đồng thời đạt được thỏa thuận với Banban để trở thành “Người dùng” của Banban. Khi đọc Thỏa thuận này, nếu bạn không đồng ý với bản thỏa thuận hoặc bất kỳ điều khoản nào trong đó, bạn nên dừng ngay quá trình đăng ký. Nếu bạn chưa đăng ký, hoặc trở thành người dùng đã đăng ký của Banban trước khi Thỏa thuận này có hiệu lực, bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng nền tảng Banban, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này, nếu không, bạn vui lòng Không truy cập hoặc sử dụng nền tảng Banban.

Điều 1: Định nghĩa

Nền tảng Banban: là website Banban và APP Banban

Dịch vụ nền tảng Banban: Banban dựa trên Internet và cung cấp các dịch vụ khác nhau dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm website Banban, app Banban, v.v. (bao gồm cả các hình thức dịch vụ mới trong quá trình phát triển công nghệ trong tương lai). Nếu người dùng đăng nhập hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty liên kết với chúng tôi, mà các sản phẩm hoặc dịch vụ đó không có thỏa thuận người dùng và chính sách bảo mật độc lập, thì thỏa thuận này cũng áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Nhà cung cấp dịch vụ nền tảng Banban: OLA CHAT PTE. LTD. và các bên liên quan.

Quy tắc nền tảng Banban: bao gồm tất cả các quy tắc, giải thích, thông báo và nội dung khác đã được công bố và sẽ được công bố trên tất cả các website của Banban, cũng như các quy tắc, hướng dẫn thực hiện, mô tả sản phẩm, thông báo, v.v. được công bố trên các kênh và trang sự kiện của nền tảng Banban.

Người dùng: Dưới đây gọi là “Bạn” hoặc “Người dùng”, là một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, đăng nhập, sử dụng, duyệt và nhận các dịch vụ theo Thỏa thuận này.

Điều 2: Phạm vi thỏa thuận

2.1 Chủ thể ký thỏa thuận

Thỏa thuận này là một bản thỏa thuận giữa bạn và nền tảng Banban về việc đăng ký, đăng nhập vào nền tảng Banban và sử dụng các dịch vụ của nền tảng Banban. Thỏa thuận này có hiệu lực hợp đồng đối với bạn và nhà điều hành nền tảng Banban.

Nhà điều hành nền tảng Banban là các chủ thể pháp lý vận hành nền tảng này. Theo Thỏa thuận này, nhà điều hành nền tảng Banban có thể thay đổi theo sự điều chỉnh kinh doanh của nền tảng Banban. Sau khi thay đổi, nhà điều hành nền tảng Banban sẽ thực hiện thỏa thuận này cùng bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn. Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi trong Thỏa thuận này của bạn. Nhà điều hành nền tảng Banban cũng có thể tăng thêm do yêu cầu cung cấp dịch vụ mới. Nếu bạn sử dụng dịch vụ nền tảng Banban mới, bạn được coi là đồng ý về việc nhà điều hành nền tảng Banban mới thực hiện Thỏa thuận này với bạn. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bạn có thể dựa trên dịch vụ cụ thể mà bạn đã sử dụng và hành vi cụ thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, để xác định chủ thể cùng thực hiện Thỏa thuận với bạn và bên tranh chấp tương ứng.

2.2 Thỏa thuận bổ sung

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận được ký kết giữa bạn và Banban không thể được liệt kê đầy đủ tất cả các quyền và nghĩa vụ của bạn và Banban, và cũng không thể đảm bảo rằng thỏa thuận hiện tại sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Do đó, các tuyên bố và chính sách liên quan, các quy tắc và thỏa thuận được công bố bởi Banban đều là các thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận này, không thể tách rời với Thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý tương tự. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của nền tảng Banban, bạn được coi là đồng ý với thỏa thuận bổ sung ở trên.

Điều 3: Đăng ký và sử dụng tài khoản

3.1 Tư cách người dùng

Bạn cần xác nhận rằng, trước khi bắt đầu sử dụng / đăng ký sử dụng dịch vụ nền tảng Banban, bạn phải có năng lực ứng xử dân sự phù hợp với hành vi của bạn theo quy định pháp luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu bạn không có năng lực ứng xử dân sự phù hợp với hành vi của mình như đã nói ở trên, bạn và người giám hộ của bạn sẽ chịu mọi hậu quả theo quy định của pháp luật.

Người dùng dưới 18 tuổi phải đọc thỏa thuận này với người giám hộ, và được người giám hộ đồng ý cho người dùng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng Banban, trả phí cho nền tảng Banban và đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Sau đó người dùng đã có thể sử dụng dịch vụ của Banban.

3.2 Mô tả tài khoản

Sau khi bạn làm theo chỉ dẫn của trang đăng ký để điền thông tin, đọc và đồng ý với Thỏa thuận này và hoàn tất quy trình đăng ký, bạn đã có tài khoản Banban và trở thành người dùng nền tảng Banban.

Bạn có quyền đăng nhập vào nền tảng Banban bằng tên người dùng (sau đây gọi là "tên tài khoản") và mật khẩu (tên tài khoản và mật khẩu gọi chung là "tài khoản") mà bạn đã đặt. Vì tài khoản Banban của bạn được liên kết với thông tin cá nhân và thông tin thương mại của nền tảng Banban, tài khoản của bạn chỉ giới hạn cho bạn sử dụng. Nếu bạn trực tiếp hoặc gián tiếp ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng tài khoản Banban của bạn hoặc lấy thông tin trong tài khoản của bạn khi chưa có sự đồng ý của nền tảng Banban, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hậu quả gây ra bởi hành vi này, nền tảng Banban không chịu trách nhiệm cho việc này. Tuy nhiên, nếu nền tảng Banban nhận định rằng việc sử dụng tài khoản Banban của bạn có thể gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản của bạn và/hoặc an toàn thông tin của nền tảng Banban, thì nền tảng Banban có thể từ chối cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này. Vì tài khoản người dùng được liên kết với thông tin tín dụng của người dùng, bạn chỉ có thể chuyển nhượng tài khoản theo đúng quy định pháp luật, phán quyết tư pháp hoặc được sự đồng ý của Banban, đồng thời phải tuân thủ quy trình chuyển nhượng tài khoản người dùng được chỉ định bởi quy tắc nền tảng Banban. Khi tài khoản của bạn đã được chuyển nhượng, mọi quyền lợi và nghĩa vụ của tài khoản đó đồng thời được chuyển theo. Ngoại trừ như vậy, tài khoản của bạn không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không, bạn phải chịu trách nhiệm với mọi phát sinh.

Nhằm giúp bạn sử dụng tốt hơn các dịch vụ của Banban và đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, nhà điều hành nền tảng Banban có thể yêu cầu bạn hoàn thành xác thực tên thật theo yêu cầu của nền tảng Banban cũng như quy định pháp luật của Trung Quốc. Nếu tài khoản của bạn không được đăng nhập trong một thời gian dài, Banban có quyền hủy, thu hồi, thay thế hoặc thực hiện biện pháp thanh lý như xóa bất cứ ghi chép nào trong tài khoản của bạn trên cơ sở dữ liệu của Banban (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng ký, thông tin quà tặng ảo, v.v.), tài khoản của bạn sẽ không còn có thể đăng nhập lại vào bất kỳ nền tảng Banban nào và dịch vụ tương ứng sẽ đồng thời chấm dứt. Trước khi Banban thanh lý các tài khoản như trên sẽ thông báo cho bạn qua(bao gồm nhưng không giới hạn) các hình thức sau: cửa sổ thông báo, thông báo trên trang web, tin nhắn inbox tin nhắn qua app, v.v.


3.3 Quản lý thông tin đăng ký

3.3.1 Tính xác thực và hợp pháp

Khi sử dụng dịch vụ của nền tảng Banban, bạn cần phải cung cấp thông tin chính xác của bạn theo hướng dẫn của trang chủ (bao gồm nhưng không hạn chế chứng minh thư, số điện thoại liên hệ….), để Banban tiện liên hệ với bạn. Bạn đã hiểu và đồng ý, bạn có nghĩa vụ duy trì tính chân thực và hợp pháp về những thông tin bạn cung cấp. Tên tài khoản bạn lập không được phép vi phạm quy định pháp luật nhà nước và quy định quản lý tên tài khoản của nền tảng Banban, nếu không Banban có thể xử lý tài khoản của bạn bằng cách cho ngừng sử dụng hoặc cho đăng xuất tài khoản, và báo cáo với cơ quan chủ quản.

Khi bạn đồng ý và ủy quyền, để có thể phục vụ tốt hơn cho bạn, Banban có thể căn cứ vào thông tin về số điện thoại và số chứng minh thư mà bạn cung cấp, gửi đến các cơ quan đáng tin cậy như trung tâm dịch vụ tra cứu mã số công dân toàn quốc, nhà mạng, cơ quan dịch vụ tài chính…, để tra cứu về tính xác thực thông tin người dùng, lịch sử tín dụng người dùng, tình trạng số điện thoại người dùng…

3.3.2 Cập nhật bảo trì

Bạn cần phải cập nhật kịp thời thông tin bạn cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng ký…), để đáp ứng các yêu cầu kịp thời, rõ ràng, chân thực và chính xác. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu Banban đối chiếu thông tin với một số tài khoản, Banban sẽ tiến hành đối chiếu thông tin của bạn một cách thường xuyên theo quy định của pháp luật, bạn cần phải phối hợp để cung cấp thông tin mới nhất, trung thực và hoàn chỉnh. Khi bạn thay đổi hay xóa các thông tin liên quan, có thể sẽ mất đi một số văn bản, ảnh, video đã được lưu trong hệ thống, Banban không chịu trách nhiệm với những mất mát về nội dung gây ra trong quá trình bạn thao tác. Nếu Banban không thể liên hệ với bạn, bạn không cung cấp thông tin theo yêu cầu của Banban, thông tin bạn cung cấp không chân thực hoặc cơ quan hành chính tư pháp không thể xác thực đối với thông tin của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất, hậu quả gây ra đối với chính bạn hay cho người khác hoặc đối tác. Đối tác có thể gửi câu hỏi cho bạn hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, đồng thời yêu cầu bạn tiến hành xác nhận lại, cho đến khi tạm dừng hoặc kết thúc dịch vụ Banban, Banban không chịu trách nhiệm đối với vấn đề này. 

3.3.3 Quy định về bảo mật thông tin

Tài khoản của bạn do bạn tự lập và tự bảo quản, Banban không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu tài khoản của bạn. Vì vậy, Banban đề nghị bạn phải bảo quản tài khoản của mình, đồng thời đảm bảo sau mỗi lần truy cập Internet, bạn đều phải đăng xuất tài khoản, và rời khỏi nền tảng Banban theo các bước chính xác. Nếu bạn chủ động thông báo đến nền tảng Banban, yêu cầu Banban sử dụng các biện pháp để tạm dừng tài khoản của bạn, nền tảng Banban sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân chính xác với các thông tin bạn đăng ký, nếu không Banban có quyền từ chối yêu cầu trên của bạn. Sau khi Banban đã đối chiếu thông tin cá nhân bạn cũng cấp trùng khớp với thông tin cá nhân đã được đăng ký, sẽ đình chỉ đăng nhập và sử dụng tài khoản người dùng. Nếu người dùng không thể cung cấp thông tin trùng khớp với thông tin đã được đăng ký, Banban có quyền từ chối yêu cầu trên của người dùng.

Trong trường hợp tài khoản của bạn bị tổn thất và hậu quả do bạn tự để lộ hoặc do bạn bị hack, bị lừa, bạn phải tự chịu trách nhiệm. Banban không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này, bạn cần nhờ đến các cơ quan hành chính tư pháp hỗ trợ đòi bồi thường từ những người có hành vi xâm phạm.

Tài khoản của bạn chỉ cho phép bạn sử dụng, không được cho mượn, tặng, cho thuê hoặc chuyển nhượng, bán và chia sẻ trái quy định. Khi tài khoản của bạn bị sử dụng mà chưa được cho phép, bạn cần phải thông báo đến nền tảng Banban, nếu không những hành vi sử dụng mà chưa đc cho phép sẽ đều được coi là hành vi của chính bạn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả các tổn thất vầ hậu quả do hành vi này gây ra. Trừ khi Banban có lỗi, bạn phải chịu trách nhiệm với tất cả kết quả hành vi trong tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các thỏa thuận online, công bố thông tin, mua sản phẩm và dịch vụ, tiết lộ thông tin…). Nếu phát hiện bất cứ hành vi sử dụng tài khoản của bạn mà chưa được cho phép, hoặc các hành vi có thể làm mất hoặc gây tổn thất đến tài khoản của bạn, bạn cần ngay lập tức thông báo với Banban. Bạn cần hiểu rằng Banban cần một khoảng thời gian thích hợp để xử lý các yêu cầu của bạn, Banban nhận được yêu cầu của bạn và sử dụng các biện pháp xử lý có thể không ngăn chặn hoặc tránh được hậu quả gây ra cho tài khoản của bạn, Banban sẽ không chịu trách nhiệm, trừ khi Banban có lỗi pháp lý.

Điều 4: Dịch vụ nền tảng Banban và quy định

4.1 - Dịch vụ nền tảng Banban

4.1 - Nền tảng Banban cung cấp tới bạn các dịch vụ dưới đây:

4.1.1 - Tất cả các website do Banban sở hữu trực tiếp hoặc vận hành;

4.1.2 - App mà Banban sở hữu trực tiếp hoặc vận hành, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ app của PC, máy tính bảng, điện thoại di động.

4.1.3 - Dịch vụ trung tâm cá nhân người dùng nền tảng Banban;

4.1.4 - Dịch vụ phòng chat Banban: Tạo và vào phòng trò chuyện để trò chuyện bằng giọng nói và văn bản…;
4.1.5 - Dịch vụ chat Banban: chat riêng, chat nhóm…;
4.1.6 - Dịch vụ mời, tặng thưởng, tặng lì xì của Banban: gửi lời mời, tặng thưởng, tặng lì xì đến người dùng;

4.1.7 - Kỹ thuật và/ hoặc dịch vụ khác mà nền tảng Banban cung cấp (dưới đây gọi là kỹ thuật và dịch vụ khác).

(Các dịch vụ trên gọi chung là “dịch vụ nền tảng Banban”)

Dịch vụ nền tảng Banban đều chỉ được sử dụng trên nền tảng Banban, bất kỳ hành vi phi pháp cố tình phá hoại nhằm phân tách dịch vụ Banban và nền tảng Banban, đều không thuộc về dịch vụ Banban mà đã giao ước trong thỏa thuận này. Vì vậy, mọi hậu quả pháp luật gây ra đều do người dùng chịu trách nhiệm, Banban sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với người dùng.

Phương thức công bố chính thức duy nhất và hợp pháp của website nền tảng Banban là đăng ký, đăng nhập, tải về, sử dụng dịch vụ Banban, bạn tiếp cận dịch vụ Banban bằng bất kỳ kênh nào, con đường nào hay phương thúc nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn tài khoản, đạo cụ, tải về…), đều là phi pháp, Banban không thừa nhận hiệu quả của nó, và nếu như phát hiện, Banban có quyền lập tức xử lý bằng cách xóa bỏ, đóng băng hay niêm phong tài khoản…, bất kỳ hậu quả do hành vi này gây ra đều do bạn chịu trách nhiệm, Banban có quyền căn cứ theo pháp luật truy cứu trách nhiệm đối với cá nhân hoặc tổ chức liên quan. Banban có quyền ra thông báo đối với bạn (bao gồm nhưng không giới hạn thông báo trang chủ, thông báo trang web, tin nhắn trạm…), yêu cầu bạn chỉnh sửa, thay thế hoặc nâng cấp bất kỳ phần mềm nào có liên quan đến dịch vụ nền tảng Banban. Nếu bạn không đồng ý hoặc không chấp nhận yêu cầu chỉnh sửa, thay thế hoặc nâng cấp phần mềm liên quan đến dịch vụ nền tảng Banban, bạn hãy trực tiếp từ chối, dừng, hủy hành vi sử dụng, nếu không nó sẽ được coi là bạn đã đồng ý vầ chấp nhận yêu cầu chỉnh sửa, thay thế hoặc nâng cấp phần mềm liên quan đến dịch vụ nền tảng Banban, đồng thời sự đồng ý và chấp nhận này vẫn tuân theo thỏa thuận này.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng các vật phẩm ảo trên nền tảng Banban bao gồm nhưng không giới hạn ở quà tặng ảo, đạo cụ, tước vị…, quyền sở hữu của chúng thuộc về nền tảng Banban. Người dùng chỉ có thể sử dụng và tiêu thụ theo các quy tắc của nền tảng và theo quy đinh của pháp luật, cấm mua bán vật phẩm ảo, cấm đổi tiền mặt.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng nền tảng Banban có quyền thiết lập, thêm, sửa đổi các dịch vụ giá trị gia tăng và phát hành dịch vụ giá trị gia tăng thay tiền mặt trong các dịch vụ nền tảng khi cần thiết. Dịch vụ giá trị gia tăng thay tiền mặt có được bằng cách đổi tiền, một khi tiền tệ hợp pháp được chuyển đổi thành dịch vụ giá trị gia tăng thay tiền mặt, nó được coi là tiền tệ hợp pháp đã được sử dụng, dịch vụ giá trị gia tăng thay tiền mặt không thể được đối lại thành tiền tệ hợp pháp, dịch vụ giá trị gia tăng được sử dụng để mua quyền sử dụng các vật phẩm ảo có liên quan hoặc chấp nhận các dịch vụ giá trị gia tăng có liên quan. Nền tảng có quyền trao phần thưởng hấp dẫn tương ứng theo tình hình thực tế của người dùng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng thay tiền mặt, tặng thưởng hoặc quà tặng ảo, giá trị phần thưởng hấp dẫn chỉ có thể được tiêu thụ trên nền tảng và không thể được chuyển đổi thành tiền tệ hợp pháp.

Tất cả các loại vật phẩm ảo trong nền tảng Banban, nếu không có nhận dạng đặc biệt về thời gian sử dụng, người dùng mặc định có thể tiếp tục sử dụng sau khi có quyền sử dụng cho đến khi dịch vụ nền tảng Banban tương ứng bị chấm dứt; trong trường hớp có nhận dạng đặc biệt về thời gian sử dụng, nếu vượt quá thời gian sử dụng, nền tảng Banban có quyền rút quyền sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng (thời gian sử dụng không bị gián đoạn hoặc bị đình chỉ vì bất kỳ lý do nào).

Trong trường hợp người dùng mua quyền sử dụng vật phẩm ảo hoặc chấp nhận các dịch vụ giá trị gia tăng khác làm vật phẩm tính phí, chẳng hạn như vượt quá thời gian sử dụng hiệu quả của vật phẩm ảo hoặc thời gian dịch vụ hiệu quả của dịch vụ giá trị gia tăng (bất kể người dùng đã thực sự sử dụng hay hưởng thụ dịch vụ), hoặc vượt quá số lượt sử dụng hoặc dịch vụ hợp lệ, nền tảng Banban có quyền thực hiện các biện pháp hủy bỏ quyền sử dụng hàng hóa ảo của người dùng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng nền tảng Banban được hưởng các quyền sau. Việc thực hiện các quyền sau của nền tảng Banban không được coi là vi phạm hợp đồng. Bạn không truy cứu trách nhiệm pháp luật liên quan đến nền tảng Banban, giá trị kinh nghiệp, đẳng cấp, sự chú ý, đặt hàng, thăng cấp, vé điện tử, phòng trưng bày ảo, vật phẩm ảo, quà tặng ảo, giải thưởng ảo, tải về và bất cứ thông tin phát sinh trong quá trình vận hành nền tảng Banban và tồn tại trong kho dự liệu mạng Banban (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin số tài khoản, thông tin dữ liệu thời gian trực tiếp, thông tin dữ liệu vật phẩm ảo, thông tin dữ liệu tiêu dùng…) , dưới đây gọi là vật phẩm phái sinh, bạn xác nhận rằng bạn không có quyền sở hữu đối với nó (trừ khi nền tảng Banban đã thông báo khác), Banban cho phép bạn sử dụng nó theo các quy tắc nền tảng Banban và Banban không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các vật phẩm phái sinh nêu trên. Banban có quyền tự động quyết định rút lại thời gian sử dụng theo tình hình thực tế, mà không phải thông báo với bạn và cũng không cần sự đồng ý của bạn.

Bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn không được sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban hoặc các vật phẩm phái sinh của nó để bán lại bất hợp pháp, chuyển nhượng, thay thế, dùng để thế chấp các giao dịch giá trị…, để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban hoặc các vật phẩm phái sinh của nó để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nghiêm cấm ăn cắp hoặc chiếm đoạt tài khoản, quà tặng ảo… của người khác thông qua các lỗ hổng mạng, phần mềm độc hại hoặc các phương tiện bất hợp pháp khác.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng dịch vụ giá trị gia tăng thay tiền mặt và điểm có được không được đổi thành tiền mặt, và mọi hoạt động nạp tiền, nạp tiền thay và mua các vật phẩm ảo không thông qua các kênh chính thức của Banban đều bị cấm, một khi bị phát hiện, bạn sẽ bị niêm phong tài khoản, và giá trị tiền nạp, quà tặng ảo và các dịch vụ gia tăng khác trong tài khoản đều không được hoàn lại. Nếu bạn sử dụng công cụ thanh toán của bên thứ ba để thanh toán hoặc nạp tiền vào tài khoản nền tảng Banban của mình để mua các dịch vụ phải trả tiền của nền tảng Banban (bao gồm nhưng không giới hạn việc mua quyền sử dụng quà tặng ảo trong nền tảng Banban và chấp nhận các dịch vụ giá trị gia tăng khác), bất kỳ rủi ro thương mại nào có thể phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với tội phạm sử dụng tài khoản hoặc thẻ có giá trị như thẻ ngân hàng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp), những rủi ro này có thể khiến bạn thiệt hại về kinh tế, Banban sẽ căn cứ nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các rủi ro và tổn thất nói trên của bạn. 

Nền tảng không công nhận thỏa thuận bất hợp pháp giữa bạn và những người dùng khác và nền tảng không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ xử lý nào đối với mọi tranh chấp phát sinh từ đó. Nếu hành vi liên quan vi phạm các quy định của thỏa thuận này và các quy tắc nền tảng, nền tảng Banban có quyền trừng phạt hành vi liên quan.

4.2 Quy định dịch vụ

Quyền sở hữu tài khoản nền tảng Banban thuộc sở hữu của Banban. Sau khi bạn hoàn thành thủ tục đăng ký, bạn có quyền sử dụng tài khoản nền tảng Banban, quyền này chỉ thuộc về người đăng ký ban đầu. Bạn có nghĩa vụ bảo quản các tài khoản và mật khẩu sau khi đăng ký và sử dụng nền tảng Banban , đồng thời chịu mọi trách nhiệm cho một loạt các hành động hoặc hoạt động được bắt đầu sau khi tài khoản và mật khẩu của bạn được đăng nhập vào hệ thống. Theo tính chất đặc biệt của dịch vụ mạng, nền tảng Banban không kiểm tra xem có phải chính bạn sử dụng nhóm tài khoản và mật khẩu này hay không, chỉ kiểm tra xem các tài khoản và mật khẩu có phù hợp với các tài khoản được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hay không, chỉ cần tài khoản và mật khẩu của bất kỳ người nào nhập vào trùng khớp với dữ liệu đã được lưu, là có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào nền tảng Banban. Nếu người dùng không phải là người đăng ký ứng dụng ban đầu cho tài khoản, nền tảng Banban có quyền đóng băng và thu hổi tài khoản mà không cần thông báo và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với người dùng, các tổn thất dẫn đến, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn bị gián đoạn liên lạc, xóa dữ liệu người dùng và mất các công cụ ảo…, sẽ do bạn chịu. Nếu tài khoản người dùng hoặc số tiền tài khoản người dùng đang trong tình trạng tranh chấp, nền tảng Banban có quyền tạm thời đóng băng tài khoản đang tranh chấp hoặc tiền tài khoản bị tranh chấp sau khi nhận được khiếu nại từ một bên liên quan; Các bên tranh chấp cung cấp bằng chứng để chứng minh quyền sở hữu tài khoản hoặc tiền trong tài khoản trong một khoảng thời gian chứng minh hợp lý. Sau khi nền tảng Banban phán quyết quyền sở hữu dựa trên bằng chứng do các bên cung cấp, tài khoản tranh chấp hoặc tiền trong tài khoản tranh chấp sẽ được xử lý hợp lý.

Trừ khi có chứng minh ngược lại, Banban coi bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung bạn tải lên, đăng hoặc tuyên truyền trên nền tảng Banban. Việc bạn sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban để đăng tải hoặc tuyên truyền nội dung thể hiện quyền và sự đồng ý của bạn, Banban sẽ được sử dụng miễn phí, vĩnh viễn trên phạm vi toàn cầu, kểu từ ngày bạn tự đăng tải hay tuyên truyền toàn bộ quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền thương hiệu và mọi quyền phái sinh liên quan) về tất cả nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn video, âm thanh, và mọi văn bản, video, âm thanh có liên quan đến thỏa thuận này). Banban có thể sử dụng kết quả theo bất kỳ cách nào và hưởng các lợi ích tương ứng trong thời hạn thỏa thuận và sau khi hết hạn thỏa thuận, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Banban, bạn không thể cung cấp hoặc ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng và thu về bất kỳ lợi ích nào.

Để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Banban và các dịch vụ liên quan khác của các chi nhánh Banban, bạn cho phép Banban chuyển thông tin được cung cấp và hình thành trong quá trình đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác như các chi nhánh của Banban.

Bạn có thể mua các dịch vụ giá trị gia tăng cho các sản phẩm ảo trong khi sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban. Nếu không có hướng dẫn đặc biệt, bạn có thể nhận được sản phẩm ảo thông qua nền tảng Banban và các kênh hợp pháp khác đã được ủy quyền bởi nền tảng Banban. Để biết các phương pháp và thời hạn sử dụng cụ thể, vui lòng tham khảo hướng dẫn được đính kèm trên trang nền tảng Banban hoặc các tài liệu chính thức tương tự ở trên. Các sản phẩm ảo sẽ được điều chỉnh bất cứ lúc nào do nhu cầu của người dùng, điều chỉnh chiến lược trang web, sự chấp thuận của người dùng và các yếu tố khác. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo mô tả trang tại thời điểm đó. Dựa trên tính chất và đặc điểm của các sản phẩm ảo, Banban không cung cấp dịch vụ đổi trả cho các sản phẩm ảo. Nếu bạn tiêu thụ tất cả các sản phẩm ảo bạn đã mua và bạn sẽ không tiếp tục sử dụng dịch vụ sản phẩm ảo, dịch vụ sẽ chấm dứt.

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này, sử dụng dịch vụ đúng cách và phù hợp, không được phá vỡ trật tự nền tảng Banban, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phá vỡ trật tự tài chính của nền tảng Banban (chẳng hạn như bán tài sản ảo, quà tặng ảo…). Trong trường hợp bạn có ủy quyền bằng văn bản từ Banban, bạn không được sử dụng các sản phẩm ảo trong lĩnh vực thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua, bán, thay thế, thế chấp hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ ảo theo cách cụ thể để thu về lợi nhuận không chính đáng. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn bị nghi ngờ sử dụng một phương pháp không hợp lý để nạp tiền vào tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng bất hợp pháp tiền trong thẻ tín dụng), Banban có quyền đóng tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn theo phán quyết hợp lý. Đồng thời, Banban có quyền rút tài khoản và tên người dùng bất cứ lúc nào.

Bất kỳ người dùng nào cũng nên có được các sản phẩm và dịch vụ ảo Banban thông qua các kênh chính thức. Tất cả các sản phẩm ảo và dịch vụ phái sinh có được thông qua các kênh không chính thức đều không có hiệu lực pháp lý đối với Banban. Banban có quyền đơn phương lấy lại các sản phẩm ảo có liên quan và chấm dứt các dịch vụ tương ứng, trong trường hợp nghiêm trọng, Banban có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ của Banban, hủy tài khoản của bạn, lưu thông tin liên quan và báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp pháp lý phát sinh từ các hành vi dân sự giữa bạn và những người khác trong nền tảng Banban sẽ được các bên xử lý hoặc giải quyết bởi cảnh sát. Banban sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Banban sẽ tích cực hợp tác với các cuộc điều tra của cảnh sát để giúp người dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Bạn biết và hiểu rõ khi sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban, nội dung và nguồn thông tin bạn tiếp cận rất rộng rãi, Banban không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính xác thực, tính khả dụng, tính an toàn, tính hoàn chỉnh và tính hợp pháp của nội dung và thông tin. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với những nội dung và thông tin không chính xác, khiến bạn khó chịu, không phù hợp hoặc rùng rợn, bạn không thể truy cứu trách nhiệm liên quan đến Bandan trong chuyện này. Bạn có thể thông báo cho nền tảng Banban bằng cách khiếu nại kịp thời với dịch vụ khách hàng chính thức của Banban. Banban có quyền ngừng truyền bất kỳ nội dung nào ở trên và thực hiện các biện pháp tương ứng theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn tiếp tục sử dụng một số hoặc tất cả các dịch vụ của Banban, lưu lại nhật ký liên quan và thông báo với cơ quan chức năng.

Banban không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung và thông tin nào bạn đăng tải hoặc tuyên truyền trên nền tảng Banban và bất kỳ lỗi, sai sót và mất mát hoặc thiệt hại gây ra, bạn phải tự chịu tất cả những rủi ro có thể xảy ra đối với việc sử dụng nội dung và thông tin bạn đăng tải, tuyên truyền.

Bạn đồng ý rằng Banban sẽ đưa vào quảng cáo thương mại hoặc bất kỳ loại thông tin thương mại nào khác theo nhiều cách khác nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn việc đưa quảng cáo vào bất kỳ vị trí nào trên nền tảng Banban và đưa quảng cáo trong nội dung được bạn đăng tải hoặc tuyên truyền), bạn chấp nhận Banban sẽ gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi hoặc thông tin kinh doanh có liên quan khác qua email, tin nhắn trang web, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, thông báo trang web hoặc các phương tiện khác. Đồng thời, Banban có quyền thêm logo trang web (hoặc tên) và logo hình mờ về thời gian. Banban sẽ cố gắng hết sức nhưng không đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm nền tảng của bạn.

Bạn nên tự hạn chế hành vi người dùng của mình trên nền tảng Banban và đảm bảo an toàn cá nhân và tài sản của bạn trong các buổi phát sóng và biểu diễn trực tuyến. Nền tảng Banban sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại về thân thể hay tài sản do nguyên nhân cá nhân, nguyên nhân hoặc sự cố bất ngờ hoặc lý do của bên thứ ba gây ra. 

Khi sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban, bạn cần tuân thủ các luật và quy định sau: “Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “Luật về quền tác giả nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “Điều lệ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin máy tính nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “Điều lệ bảo vệ phần mềm máy tính”, “Điều lệ bảo vệ quyền tuyên truyền thông tin mạng”, “Quy định quản lý dịch vụ trực tuyến Internet”. Trong bất kỳ trường hợp nào, một khi Banban tin rằng hành động của bạn có thể vi phạm các luật và quy định nêu trên, có thể chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng một khi bạn chọn tải xuống phần mềm Banban, mua quyền sử dụng các vật phẩm ảo có liên quan hoặc chấp nhận các dịch vụ liên quan, điều đó có nghĩa là người dùng đã hiểu đầy đủ và chấp nhận các phương thức tính phí tương ứng. Người dùng đồng ý rằng nền tảng Banban có quyền quyết định phương thức tính phí của dịch vụ nền tảng, nền tảng Banban có quyền xác định các phương thức tính phí khác nhau cho các dịch vụ khác nhau của nền tảng Banban ở các giai đoạn khác nhau, và nền tảng Banban có quyền thực hiện điều chỉnh chính sách thu phí bất cứ lúc nào theo nhu cầu thực tế.

4.3 Nội dung cấm

Bạn hiểu và đảm bảo rằng nội dung (bao gồm tên tài khoản, bình luận, phụ đề bình luận) bạn tạo, tải lên, đăng hoặc tuyên truyền trên nền tảng Banban không chứa nội dung sau:

(1) Chống phá nguyên tắc cơ bản mà hiến pháp xác định;

(2) Gây nguy hại đến thống nhất đấy nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lật đổ chính quyền;

(3) Tiết lộ bí mật quốc gia, gây nguy hại đến an ninh quốc gia và danh dự, lợi ích của đất nước;

(4)Kích động hận thù dân tộc, phân biệt đối xử dân tộc, làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc hoặc vi phạm các phong tục và tập quán quốc gia;

(5)Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước, tuyên truyền, phát triển tà đạo và mê tín dị đoan;

(6)Xáo trộn trật tự xã hội;

(7)Xúi giục trẻ vị thành niên phạm tội, kết xuất và truyền bá ngôn ngữ tục tĩu, khiêu dâm, đánh bạc, bạo lực, giết người, hoạt động khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;

(8)Xúc phạm hoặc nói xấu người khác, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác, như quyền riêng tư của công dân.

(9)Tuyên truyền tin không chính thức, gây nguy hại đến đạo đức xã hội và làm tổn hại đến truyền thống văn hóa tuyệt vời của quốc gia;

(10)Các nội dung khác bị cấm trong pháp luật, quy định liên quan của nhà nước.

Nếu nội dung bạn đăng tải hoặc tuyên truyền chứa thông tin hoặc nội dung vi phạm luật pháp và quy định hoặc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ trực tiếp chịu mọi hậu quả do những thông tin hay nội dung đó gây ra. Nếu chính vì thế gây rắc rối cho Banban, bạn có trách nhiệm xử lý và bồi thường cho tất cả các tổn thất cho Banban, bao gồm nhưng không giới hạn ở bồi thường thiệt hại tài sản, bồi thường thiệt hại danh dự, phí luật sư, phí đi lại, các loại phí hợp lý phát sinh trong quá trình bảo đảm quyền lợi của Banban. 
4.3 Những nội dung bị nghiêm cấm

Bạn hiểu và đảm bảo rằng những nội dung (bao gồm thông tin tên tài khoản, bình luận, barrage, v.v.) mà bạn công bố, tải lên, đăng bài hoặc truyền tải trên nền tảng Banban không chứa những nội dung sau:

(1) Phản đối các nguyên tắc cơ bản được thiết lập bởi Hiến pháp;

(2) Gây nguy hại cho sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lật đổ chính quyền nhà nước;

(3) Rò rỉ bí mật quốc gia, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, hoặc làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

(4) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại sự đoàn kết dân tộc hoặc xâm hại đến phong tục và tập quán của dân tộc;

(5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và tuyên truyền tà đạo, mê tín;

(6) Phá vỡ trật tự và sự ổn định của xã hội;

(7) Xúi giục trẻ vị thành niên phạm tội và truyền bá về dâm ô, khiêu dâm, đánh bạc, bạo lực, giết người, hoạt động khủng bố hoặc xúi giục phạm tội;

(8) Xúc phạm hoặc vu khống người khác, xâm phạm quyền riêng tư của công dân và những quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(9) Truyền bá tin đồn, gây nguy hại cho đạo đức xã hội và làm tổn hại truyền thống văn hóa của dân tộc;

(10) Các nội dung khác bị cấm theo luật pháp, quy định hành chính và quy định quốc gia có liên quan;

Nếu những nội dung bạn tải lên, đăng hoặc truyền tải chứa thông tin hoặc nội dung vi phạm quy định pháp luật như trên hoặc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ trực tiếp chịu mọi hậu quả bất lợi do những điều trên gây ra. Nếu bạn gây ra hậu quả bất lợi cho Banban, bạn có trách nhiệm loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực và bồi thường cho Banban tất cả các tổn thất do bạn gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở bồi thường thiệt hại tài sản, bồi thường thiệt hại về uy tín, chi phí luật sư, chi phí vận chuyển, v.v. những chi phí hợp lý phát sinh để bảo vệ quyền lợi.

4.4 Những hành vi bị nghiêm cấm

Bạn hiểu và đảm bảo rằng bạn sẽ không lợi dụng dịch vụ nền tảng Banban để thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm sau đây, cũng không cho phép bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn để thực hiện các hành vi sau:

1) Khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ nền tảng Banban (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tải lên, đăng bài, truyền bá thông tin, v.v.), mạo danh người khác hoặc tổ chức, hoặc mạo danh có quan hệ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm thiết lập tài khoản tên giả hoặc truy cập vào tài khoản của người dùng khác) hoặc cố tình sử dụng việc đăng ký tài khoản khiến cho những người dùng khác nhận nhầm;

2) Giả mạo tiêu đề hoặc thao túng nội dung theo những cách khác để người khác nhầm rằng nội dung đó là do Banban truyền tải.

3) Tải lên, đăng bài, gửi email hoặc sử dụng những phương thức khác để truyền tải những nội dung không được phép truyền tải (như tài liệu nội bộ, tài liệu cơ mật, những nội dung vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại hoặc các quyền độc quyền khác);

4) Tải lên, đăng, gửi email hoặc sử dụng các hình thức khác để

 truyền tải bất kỳ "thư rác", quảng cáo, tài liệu tuyên truyền hoặc bất kỳ thông tin thương mại mà không được yêu cầu hoặc chưa cho phép;

5) Sử dụng các dịch vụ của nền tảng Banban cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của Banban;

6) Theo dõi hoặc quấy rối người khác;

7) Tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc có khả năng bất hợp pháp nào (được xác định bởi Banban), bao gồm hướng dẫn cách phạm tội, bán các loại thuốc bất hợp pháp, rửa tiền, lừa đảo, v.v .;

8) Đánh bạc, đánh bạc trá hình hoặc cung cấp dữ liệu đánh bạc hoặc xúi giục người khác tham gia các hoạt động đánh bạc;

9) Sử dụng hoặc lợi dụng quyền sở hữu trí tuệ của Banban (bao gồm nhãn hiệu, thương hiệu, logo, bất kỳ dữ liệu độc quyền hoặc bố cục, thiết kế trang web của Banban) hoặc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Banban ở các phương diện khác (bao gồm ý đồ tiến hành sử dụng kỹ nghệ đảo ngược đối với app Banban hoặc các phần mềm được được sử dụng của Banban);

10) Bằng cách sử dụng bất kỳ chương trình tự động, phần mềm, công cụ, trình thu thập dữ liệu web, công cụ phân tích web, công cụ khai thác dữ liệu hoặc những công cụ tương tự để truy cập dịch vụ nền tảng Banban, thu thập hoặc xử lý nội dung được cung cấp thông qua nền tảng Banban;

11) Tham gia vào bất kỳ " framework ", " mirroring " hoặc công nghệ nào khác với mục đích mô phỏng bên ngoài và chức năng của các dịch vụ nền tảng Banban;

12) Can thiệp hoặc ý đồ can thiệp vào bất kỳ người dùng hoặc bất kỳ bên nào mà truy cập vào các dịch vụ nền tảng Banban;

13) Cố ý phát tán virus, worm, trojan, tệp bị hỏng hoặc các loại virus khác nhằm can thiệp, phá hoại hoặc hạn chế phần mềm máy tính, chức năng phần cứng hoặc thiết bị liên lạc, các dịch vụ nền tảng Banban, máy chủ và mạng được kết nối với dịch vụ nền tảng Banban;

14) Chia sẻ hoặc đăng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng của người khác;

15) Nghiên cứu và thử nghiệm xem các dịch vụ nền tảng, hệ thống hoặc hệ thống người dùng của Banban có dễ bị tấn công xâm nhập hay không, hoặc tránh né (hoặc có ý đồ tránh né) bất kỳ chức năng bảo mật nào của các dịch vụ nền tảng, hệ thống hoặc hệ thống của người dùng của Banban;

16) Giải mã hoặc sử dụng kỹ nghệ đảo ngược đối với những phần mềm mà dịch vụ nền tảng Banban sử dụng, hoặc ý đồ thực hiện các hành vi trên.

17) Mở nhiều tài khoản cho mục đích phá hoại, lạm dụng hoặc tải lên dữ liệu và thông tin hàng loạt trùng lặp và không hợp lệ;

18) Thực hiện bất kỳ hành vi nào làm phá hoại tính công bằng của dịch vụ nền tảng Banban hoặc ảnh hưởng đến trật tự thông thường của ứng dụng, như chủ động hoặc bị động giân lận, gian lận tập thể, sử dụng Plug-in hoặc phần mềm gian lận khác, sử dụng BUG (còn gọi là "lỗ hổng" hoặc "lỗi" ) để có được lợi ích không chính đáng và bất hợp pháp, hoặc lợi dụng Internet hoặc các phương pháp khác để đưa ra các Plug-in, phần mềm gian lận và BUG cho công chúng;

19) Thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào như quảng cáo, bán sản phẩm hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào xâm phạm lợi ích của nền tảng Banban, chẳng hạn như bán sản phẩm giả mạo nền tảng Banban, Plug-in, v.v .;

20) Cố ý hoặc vô ý vi phạm luật pháp, quy định, quy tắc, pháp lệnh và các quy định hợp pháp khác của Trung Quốc.

4.5 Hậu quả vi phạm

Nếu bạn vi phạm các quy định của thỏa thuận này, ngoài các hình phạt tương ứng theo các quy định khác, bạn có thể phải chịu một hoặc nhiều hình phạt sau đây:

1) Cảnh báo: Cảnh báo chỉ là nhắc nhỏ có tính giáo dục đối với người dùng vi phạm quy tắc nền tảng. Đây là một cách để quản lý hoạt động của nền tảng một cách bình thường.

2) Cấm trò chuyện: Đóng một số hoặc tất cả các kênh trò chuyện của người dùng vi phạm, buộc phải đình chỉ chức năng đối thoại trực tuyến của tài khoản người dùng để tài khoản người dùng không thể nói chuyện với người dùng khác cho đến khi hết hạn phạt hoặc bị hủy bỏ.

3) Tạm thời đóng băng trò chơi: Hạn chế quyền dịch vụ của người dùng vi phạm và hạn chế một số thao tác trong dịch vụ nền tảng của họ cho đến khi hình phạt hết hạn hoặc bị hủy bỏ.

4) Đóng băng vĩnh viễn trò chơi: Hạn chế quyền dịch vụ của người dùng vi phạm, hạn chế một số thao tác trong dịch vụ nền tảng của họ và không bao giờ hủy bỏ lệnh trừng phạt.

5) Tạm thời cấm đăng nhập: Tài khoản người dùng của người dùng vi phạm sẽ tạm thời không thể đăng nhập để sử dụng một hoặc một số nền tảng được cung cấp bởi Banban trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi hết hạn phạt hoặc bị hủy bỏ.

6) Cấm đăng nhập vĩnh viễn: Tài khoản người dùng của người dùng vi phạm sẽ vĩnh viễn không thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ nền tảng Banban.

7) Buộc ngoại tuyến: Buộc người dùng vi phạm rời khỏi dịch vụ hiện tại và kết thúc việc thực hiện dịch vụ hiện tại của người dùng.

8) Chặn tài khoản: quyền chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản của người dùng vi phạm đăng nhập vào dịch vụ nền tảng Banban.

9) Chịu trách nhiệm pháp lý: Nếu hành vi không đúng của người dùng gây thiệt hại cho người khác hoặc nền tảng Banban, hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành, người dùng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự tương ứng theo luật.

10) Giải tán tổ chức: Giải tán những tổ chức do người dùng thành lập bao gồm nhưng không giới hạn ở các bang phái, bang hội và lực lượng.

11) Sửa đổi biệt danh: Buộc sửa đổi bao gồm nhưng không giới hạn ở biệt danh, tên bang phái, tên phòng trò chuyện, tên nhóm, v.v.., mà do người dùng có thể đặt tên.

12) Tạm thời hạn chế hành vi dịch vụ nền tảng: Tài khoản người dùng của người dùng vi phạm sẽ bị hạn chế sử dụng một số dịch vụ nền tảng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.

13) Hủy giao dịch: Hủy các giao dịch vi phạm và khôi phục các vật phẩm ảo được thanh toán bởi cả hai bên trong giao dịch.

14) Khấu trừ các giao dịch vi phạm: Khấu trừ các vật phẩm ảo có được từ bên vi phạm hoặc cả hai bên trong giao dịch vi phạm.

15) Hạn chế chức năng giao dịch: Tạm thời đóng băng các vật phẩm ảo mà bên vi phạm hoặc cả hai bên có được trong giao dịch vi phạm, và liên tục kiểm tra hành vi của bên vi phạm trong khoảng thời gian quy định. Nếu không vi phạm các quy định một lần nữa trong khoảng thời gian quy định, các vật phẩm ảo tương ứng sẽ được tự động tan băng khi hết hạn, nếu lại vi phạm các quy định trong khoảng thời gian quy định và công ty xác định được sự tồn tại của hành vi vi phạm đó thì các vật phẩm ảo bị đóng băng sẽ bị khấu trừ.

16) Đóng băng vật phẩm ảo: Giới hạn các chức năng có liên quan của các vật phẩm ảo, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng, giao dịch và cho các vật phẩm của người dùng vi phạm.

17) Thu hồi các vật phẩm ảo: Bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc thu hồi các vật phẩm ảo, mà người dùng có được do gian lận hoặc các hành vi vi phạm khác.

18) Các hình phạt khác: Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tịch thu các lợi ích không chính đáng (như vật phẩm ảo mà người dùng có được thông qua các cách không chính đáng), trừ giảm giá trị số (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị số kinh nghiệm, v.v.), tạm thời gián đoạn dịch vụ, v.v.

Điều 5 [Chính sách quyền riêng tư]

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (nghĩa là những thông tin có thể độc lập hoặc kết hợp với thông tin khác nhận dạng người dùng). Khi bạn sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bạn đồng ý với quyền riêng tư được công bố trên nền tảng của chúng tôi về việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hi vọng thông qua chính sách quyền riêng tư giới thiệu với bạn rõ ràng về phương thức xử lý thông tin cá nhân của bạn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ chính sách quyền riêng tư để giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình tốt hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được công bố trên nền tảng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của chính sách quyền riêng tư này, bạn nên ngừng sử dụng ngay các dịch vụ nền tảng của chúng tôi. Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi nền tảng của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho chúng tôi dựa vào chính sách quyền riêng tư để sử dụng hợp pháp và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

5.1 Phạm vi áp dụng

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp cho bạn, chẳng hạn như khi bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho bạn trên nền tảng của chúng tôi, thông tin cá nhân bạn cung cấp cho bên thứ ba không áp dụng trong chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bên thứ ba sử dụng thông tin do bạn cung cấp.

Chúng tôi sẽ xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên các nguyên tắc pháp lý về tính hợp pháp, hợp lý và lòng tin.

5.2 Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, ưu việt hơn và được cá nhân hóa hơn. Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

1) Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Những thông tin bạn điền hoặc gửi khi bạn sử dụng các dịch vụ liên quan do nền tảng của chúng tôi cung cấp, bao gồm cả số điện thoại của bạn.

Thông tin được lưu trữ khi bạn sử dụng dịch vụ nền tảng của chúng tôi.

2) Những thông tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.

Để cung cấp và tối ưu hóa các dịch vụ bạn cần, chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ, thông tin đó bao gồm:

Nếu bạn sử dụng dịch vụ nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể đọc thông tin liên quan đến vị trí và thiết bị di động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mẫu thiết bị, mã nhận dạng thiết bị, hệ điều hành, độ phân giải, nhà khai thác viễn thông, v.v.

Ngoài các thông tin trên, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn cho các nhu cầu hợp lý trong việc cung cấp dịch vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ, bao gồm thông tin liên quan bạn cung cấp khi bạn liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Đồng thời, để cải thiện tính bảo mật của việc bạn sử dụng các dịch vụ do nền tảng của chúng tôi cung cấp và để ngăn chặn chính xác hơn các trang web lừa đảo gian lận và virus Trojan, chúng tôi có thể phán đoán rủi ro thông qua

 việc biết một số thói quen sử dụng mạng, thông tin phần mềm thường sử dụng của bạn, v.v. và có thể ghi lại một số URL mà chúng tôi coi là rủi ro.

3) Thông tin từ bên thứ ba

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, ưu việt hơn, được cá nhân hóa hơn, hoặc cùng nhau cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc nhằm mục đích ngăn chặn gian lận Internet, các bên liên quan và đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc với thỏa thuận với bạn hoặc với sự đồng ý của bạn, sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin sau không áp dụng cho chính sách quyền riêng tư này:

  1. a) Thông tin từ khóa bạn nhập khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm được cung cấp bởi nền tảng của chúng tôi;
  2. b) Hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy tắc của chúng tôi và các biện pháp chúng tôi đã áp dụng đối với bạn;
  3. c) Thông tin cá nhân bắt buộc phải được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật và quy định;
  4. d) Để bảo vệ lợi ích của người dùng và công chúng trong các tình huống khẩn cấp.

5.3 Sử dụng thông tin

Vì thông tin của bạn được thu thập cho mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ, để đạt được mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cho các việc sau:

1) Cung cấp cho bạn các loại dịch vụ mà bạn sử dụng và thiết kế, duy trì, cải thiện các dịch vụ này.

2) Đề xuất cho bạn những nội dung bạn có thể quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

3) Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn, phát hiện, điều tra những hành vi gian lận, gây nguy hiểm cho an ninh, bất hợp pháp hoặc vi phạm các thỏa thuận, chính sách hoặc quy tắc giữa chúng tôi và nhà điều hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn và những người dùng khác.

4) Cho phép bạn tham gia điều tra về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng.

5.4 Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nào của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

1) Có được sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn trước.

2) Theo quy định của pháp luật hoặc các yêu cầu của các tổ chức hành chính hoặc tư pháp.

3) Nếu bạn là người khiếu nại sở hữu trí tuệ đủ điều kiện và đã nộp đơn khiếu nại, theo yêu cầu của người bị khiếu nại thì nên tiết lộ cho người bị khiếu nại để hai bên có thể xử lý các tranh chấp có thể có về quyền lợi.

4) Chỉ bằng cách chia sẻ thông tin của bạn, mới có thể cung cấp các dịch vụ bạn cần hoặc xử lý các tranh chấp của bạn với người khác. Ví dụ: Trong một giao dịch được bạn tạo trên nền tảng của chúng tôi, nếu bất kỳ bên nào trong giao dịch thực hiện hoặc hoàn thành một phần nghĩa vụ giao dịch và yêu cầu tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ dựa theo tình hình và cung cấp cho người dùng thông tin cần thiết như thông tin liên hệ của đối tác giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp.

5) Nếu trong trường hợp bạn vi phạm luật pháp và các quy định có liên quan của Trung Quốc hoặc các thỏa thuận và quy tắc liên quan của chúng tôi, bạn cần tiết lộ cho các bên thứ ba.

6) Để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của Banban

5.6 Quản lý thông tin

Bạn có quyền truy vấn thông tin của mình. Bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân trong tài khoản của mình, sửa đổi số điện thoại ràng buộc, ràng buộc hoặc hủy liên kết tài khoản của bên thứ ba, v.v. trên trang trung tâm cá nhân;

Bạn có thể tra cứu lịch sử mời và giao dịch trong thư mời và ví.

5.7 Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa, bao gồm các biện pháp hành chính, kỹ thuật và thực tế, để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, chiếm dụng và sử dụng sai, cũng như bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thông báo cho tất cả nhân viên về các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư của công ty và sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

5.8 Bảo vệ trẻ vị thành niên

Đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi đăng ký tài khoản Banban hoặc sử dụng các dịch vụ Banban, phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (sau đây gọi là "người giám hộ").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên. Trừ khi luật pháp sở tại cho phép và người giám hộ đồng ý, trẻ vị thành niên không nên đăng ký tài khoản hoặc gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể giữ thông tin không chính xác về trẻ vị thành niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay khi chúng tôi được biết.

Điều 6 [Quyền sở hữu trí tuệ]

Trừ khi có sự đồng ý hoặc có quy định khác từ Banban, Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sáng chế, bí mật thương mại, v.v.) của các nội dung trong nền tảng Banban (ngoại trừ nội dung mà người dùng có bản quyền), công nghệ, phần mềm, chương trình, dữ liệu và thông tin khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa, màu sắc, thiết kế giao diện, tài liệu điện tử) và các quyền liên quan thuộc về công ty Banban hoặc các công ty liên quan với Banban. Nếu không có sự cho phép của Banban, không ai được phép sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, truyền tải, hiển thị, mirroring, tải lên, tải xuống, sửa đổi, cho thuê).

Logo của nền tảng Banban, "Banban", đồ họa và các tổ hợp cũng những logo, bảng hiệu, tên sản phẩm và dịch vụ khác của nền tảng Banban đều là những nhãn hiệu của Banban hoặc các công ty liên quan với Banban tại Trung Quốc hoặc các quốc gia khác, không có sự cho phép bằng văn bản của Banban, bất kỳ ai cũng không được dùng bất kỳ phương thức nào để trưng bày, sử dụng hoặc xử lý theo các mục đích khác, cũng không được cho người khác thấy rằng bạn có quyền trưng bày, sử dụng hoặc xử lý theo các mục đích khác.

Banban có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung độc quyền, nội dung gốc của Banban và những nội dung độc quyền khác có được thông qua ủy quyền. Nếu không có sự cho phép của Banban, không đơn vị hoặc cá nhân nào có thể đăng lại, phổ biến và cung cấp dịch vụ xem hoặc thực hiện các hành vi khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Banban, nếu không sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.

Điều 7 [Khiếu nại xâm phạm bản quyền]

7.2.1 Theo quy định của “Luật trách nhiệm xâm phạm bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc”, nếu bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng người dùng lợi dụng nền tảng của chúng tôi để vi phạm các quyền lợi dân sự hoặc thực hiện hành vi xâm phạm, thì người bị xâm phạm bản quyền có quyền thông báo bằng văn bản cho nền tảng của chúng tôi để áp dụng các biện pháp cần thiết như xóa bỏ, chặn, ngắt kết nối liên kết.

7.2.2 Theo quy định về "Điều lệ bảo vệ quyền truyền bá mạng thông tin”, bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng các tác phẩm, buổi biểu diễn, bản ghi âm và các sản phẩm video liên quan đến nền tảng của chúng tôi có vi phạm bản quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba thì có thể gửi thông báo bằng văn bản tới chúng tôi. Yêu cầu nền tảng của chúng tôi xóa bỏ tác phẩm vi phạm đó hoặc phá bỏ liên kết. Thông báo sẽ bao gồm các thông tin sau: Tên, thông tin liên hệ và địa chỉ của chủ sở hữu bản quyền, tên và địa chỉ mạng của tác phẩm, buổi biểu diễn, bản ghi âm và các sản phẩm video xâm phạm bản quyền cần phải xóa bỏ hoặc ngắt kết nối, tài liệu chứng minh quyền hợp lệ cuả chủ sở hữu bản quyền. Chủ sở hữu bản quyền phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông báo, nếu khiếu nại xâm phạm bản quyền không đúng sự thật thì phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

7.2.3 Khiếu nại xâm phạm bản quyền phải có các thông tin sau: tài liệu chứng minh quyền hợp lệ của người bị xâm phạm hoặc liên kết ban đầu và các tài liệu chứng minh khác của tác phẩm bị xâm phạm; tên và liên kết cụ thể của thông tin hoặc tác phẩm xâm phạm bản quyền trên nền tảng của chúng tôi; phương thức liên hệ của người khiếu nại xâm phạm bản quyền để nền tảng của chúng tôi có thể liên lạc với bạn kịp thời, bao gồm địa chỉ email, số điện thoại hoặc điện thoại di động, nội dung khiếu nại phải bao gồm tuyên bố sau: " Dựa theo nguyên tắc thành thật, tôi có bằng chứng cho thấy đối tượng này xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Tôi cam kết tất cả các thông tin khiếu nại là đúng và chính xác, và tôi sẽ tự chịu trách nhiệm mọi hậu quả. "Người khiếu nại ký và viết rõ ngày tháng, nếu khiếu nại thay cho người khác thì bắt buộc phải có thư ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

7.2.4 Để tránh tranh chấp, người dùng hiểu và đồng ý rằng trong quá trình chúng tôi cung cấp dịch vụ tất cả các tranh chấp sở hữu trí tuệ phát sinh từ nội dung sản xuất độc lập của nền tảng của chúng tôi sẽ được giải quyết bởi người dùng và chúng tôi.

Điều 8 [Người dùng vi phạm và cách xử lý]

8.1 Xác định vi phạm điều ước

Nếu một trong những tình huống sau xảy ra, bạn sẽ bị coi là vi phạm điều ước:

(1) Vi phạm luật pháp và các quy định liên quan khi sử dụng dịch vụ nền tảng Banban;

(2) Vi phạm bản thỏa thuận này hoặc những thỏa thuận bổ sung của thỏa thuận này (tức là Điều 2.2 của thỏa thuận này).

Để đáp ứng với sự phát triển của ngành Internet và đáp ứng nhu cầu của một số lượng lớn người dùng đối với các dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao, bạn hiểu và đồng ý rằng Banban có thể giao ước về các quy trình và tiêu chuẩn để xác định vi phạm trong quy tắc nền tảng Banban. Ví dụ: Banban có thể xác định việc bạn có vi phạm điều ước hay không dựa theo mối quan hệ giữa dữ liệu người dùng của bạn với dữ liệu người dùng đại chúng, bạn có nghĩa vụ phải chứng minh đầy đủ và giải thích hợp lý các dữ liệu bất thường của mình, nếu không sẽ bị coi là vi phạm điều ước.

8.2 Các biện pháp xử lý khi vi phạm điều ước

Nếu nội dung và thông tin bạn công bố trên nền tảng Banban tạo thành hành vi vi phạm điều ước, Banban có thể lập tức xóa, chặn, v.v. những nội dung và thông tin tương ứng theo các quy tắc tương ứng hoặc tạm thời dừng sử dụng, niêm phong, đóng băng hoặc xóa quà tặng ảo, log out v.v. tài khoản của bạn. Nếu hành vi của bạn được thực hiện trên nền tảng Banban hoặc các hành vi chưa được thực hiện trên nền tảng Banban nhưng có ảnh hưởng đến Banban và những người dùng khác và cấu thành hành vi vi phạm điều ước, thì Banban có thể dựa vào các quy tắc tương ứng để áp dụng các biện pháp xử lý như hạn chế tài khoản của bạn tham gia vào các hoạt động, dừng cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả các dịch vụ (chẳng hạn như niêm phong phòng biểu diễn ảo, đóng băng hoặc xóa quà tặng ảo, khấu trừ tiền vi phạm điều ước v.v.). Nếu hành vi của bạn vi phạm cơ bản điều ước, Banban có thể niêm phong tài khoản của bạn và chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu tài khoản của bạn bị chặn, các sản phẩm ảo trong tài khoản của bạn sẽ bị xóa và các dịch vụ sản phẩm ảo có liên quan sẽ bị chấm dứt.

Nếu hành vi của bạn trên nền tảng Banban vi phạm luật pháp và quy định có liên quan, Banban có thể báo cáo và gửi lịch sử sử dụng và thông tin khác của bạn cho các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Banban có thể công bố trên nền tảng Banban thông tin về các biện pháp xử lý vi phạm điều ước đối với bạn như mô tả ở trên, cũng như các thông tin bất hợp pháp khác được xác nhận bởi các văn bản pháp lý có hiệu lực của các cơ quan hành chính hoặc tư pháp. Ngoài ra, Banban có thể tiến hành quản lý danh sách đen và quản lý tín dụng của bạn theo các quy định pháp luật có liên quan, cung cấp các quản lý và dịch vụ được liên kết với xếp hạng tín dụng. Nếu bạn bị đưa vào danh sách đen, Banban có quyền thực hiện các biện pháp để cấm bạn đăng ký lại tài khoản và báo cáo kịp thời cho các cơ quan có liên quan.

8.3 Trách nhiệm bồi thường

Nếu hành vi của bạn gây thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất kinh tế trực tiếp và những tổn thất kinh tế gián tiếp khác như tổn thất uy tín, tiền bồi thường bên ngoài, tiền hòa giải, phí luật sư, chi phí kiện tụng…) cho Banban và /hoặc các công ty liên quan, bạn sẽ phải bồi thường cho Banban và / hoặc các công ty liên quan tất cả các tổn thất nêu trên. Nếu hành vi của bạn khiến Banban và / hoặc các công ty liên quan phải đáp ứng lợi ích theo yêu cầu của bên thứ ba, thì Banban và / hoặc các công ty có liên quan sẽ truy thu tất cả các tổn thất từ bạn sau khi thực hiện các nghĩa vụ như thanh toán tiền cho bên thứ ba.

8.4 Thỏa thuận đặc biệt

Banban chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn các dịch vụ nền tảng Banban "như hiện tại" và "khả dụng". Banban đảm nhận các nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật, nhưng không thể chịu trách nhiệm do các sự cố từ bảo trì thiết bị mạng thông tin, lỗi kết nối, các sự cố do máy tính, liên lạc hoặc các lỗi hệ thống khác hay hoạt động của hacker, virus máy tính, sự cố điện, đình công, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, các vụ nổ, chiến tranh, hành động của chính phủ, mệnh lệnh của các cơ quan hành chính tư pháp hoặc do bên thứ ba gây ra những thiệt hại cho bạn.

Banban có thể kiểm soát và cung cấp dịch vụ nền tảng Banban thông qua các cơ sở tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Banban không đảm bảo rằng các dịch vụ được kiểm soát hoặc cung cấp là phù hợp và khả thi ở các quốc gia hoặc khu vực khác. Bất kỳ người dùng nào sử dụng dịch vụ nền tảng Banban ở các khu vực pháp lý khác thì cần đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp và quy định của nơi sở tại và Banban không chịu trách nhiệm cho việc này.

Điều 9 [Thay đổi thỏa thuận]

Banban có thể sửa đổi thỏa thuận này và thỏa thuận bổ sung theo thời gian phù hợp với những thay đổi trong quy định luật pháp quốc gia và nhu cầu của các dịch vụ nền tảng Banban. Thỏa thuận và thỏa thuận bổ sung sau khi thay đổi (sau đây gọi là "những thay đổi") sẽ áp dụng phương thức đã giao ước trong Điều 10 của thỏa thuận này để thông báo cho bạn. Sau khi các điều khoản thỏa thuận được cập nhật và công bố, chúng sẽ thay thế cho các điều khoản thỏa thuận ban đầu.

Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ nền tảng Banban kể từ ngày những thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ nền tảng Banban sau khi những thay đổi có hiệu lực thì được xem như bạn đồng ý với những thay đổi có hiệu lực đó.

Điều 10 [Thông báo]

Bạn đồng ý rằng Banban sẽ gửi tới bạn các thông báo khác nhau theo những cách hợp lý sau:

(1) Thông báo công khai;

(2) Thông tin riêng tư, thông tin trong cửa sổ popup, thông tin được app đưa ra

(3) Email, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, thư từ, v.v. được gửi tới bạn theo thông tin liên lạc bạn lưu trên nền tảng Banban;

Banban gửi thông báo cho bạn thông qua các phương thức nêu trên, và việc gửi sẽ được coi là gửi sau khi gửi thành công, đối với những thông báo bằng văn bản được gửi trên dạng giấy sẽ được coi là gửi tính từ ngày thứ năm sau khi thông báo được gửi theo địa chỉ liên hệ được cung cấp.

Đối với mọi tranh chấp do hoạt động giao dịch trên nền tảng Banban gây ra, bạn đồng ý rằng các cơ quan tư pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở tòa án nhân dân) có thể thông qua những phương thức liên lạc hiện đại như tin nhắn điện thoại di động, email để gửi đến bạn những giấy tờ pháp lý (bao gồm những không giới hạn ở giấy tờ tố tụng). Số điện thoại di động, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác mà bạn chỉ định để nhận giấy tờ pháp lý là số điện thoại di động và địa chỉ email bạn đã cung cấp khi đăng ký và cập nhật tại nền tảng Banban, các cơ quan tư pháp gửi các giấy tờ pháp lý theo những phương thức liên hệ ở trên thì được coi là gửi. Địa chỉ gửi thư bạn chỉ định là địa chỉ liên hệ hợp pháp của bạn hoặc địa chỉ liên hệ hợp lệ bạn đã cung cấp.

Bạn đồng ý rằng các cơ quan tư pháp có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức gửi nêu trên để gửi các giấy tờ pháp lý cho bạn. Các cơ quan tư pháp có thể sử dụng nhiều phương thức để gửi tới bạn các giấy tờ pháp lý. Thời gian gửi sẽ lấy phương thức gửi nhanh tới nhất trong số các phương thức nếu trên làm chuẩn.

Bạn đồng ý rằng các phương thức gửi trên được áp dụng ở tất cả các giai đoạn của quy trình tư pháp. Chẳng hạn như bước vào trình tự tố tụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, tái thẩm, thi hành và giám sát...

Bạn nên đảm bảo rằng các phương thức liên lạc được cung cấp là chính xác, hiệu quả và được cập nhật theo thời gian thực. Nếu phương thức liên lạc được cung cấp không chính xác hoặc thay đổi mà không thông báo kịp thời, các giấy tờ pháp lý không thể được gửi hoặc không được gửi kịp thời, thì bạn sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý có thể do việc đó phát sinh.

Điều 11 [Chấm dứt thỏa thuận / dịch vụ]

11.1 Trường hợp chấm dứt

Bạn có quyền chấm dứt thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào sau đây:

(1) Khi bạn đáp ứng các điều kiện để cleanup như log out tài khoản như thông báo trên trang web của nền tảng Banban, bạn thông qua trang web log out tài khoản của mình;

(2) Trước khi những thay đổi có hiệu lực, bạn ngừng sử dụng và thể hiện rõ ràng việc không chấp nhận những thay đổi;

(3) Bạn thể hiện rõ ràng việc không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nền tảng Banban và đáp ứng các điều kiện chấm dứt của nền tảng Banban.

Trong các trường hợp sau đây, Banban có thể dựa vào Điều 10 của thỏa thuận này thông báo cho bạn tạm dừng hoặc chấm dứt thỏa thuận:

(1) Nếu bạn vi phạm thỏa thuận này và Banban chấm dứt thỏa thuận này theo các điều ước vi phạm

(2) Khi bạn chuyển nhượng tài khoản của mình, chiếm đoạt tài khoản của người khác, cung cấp thông tin nhận dạng đăng ký giả mạo, công bố nội dung và thông tin bị cấm, lừa đảo tài sản của người khác, sử dụng thủ đoạn không chính đáng để chuộc lợi, v.v., Banban sẽ chặn tài khoản của bạn theo quy tắc nền tảng Banban;

(3) Ngoài các trường hợp trên, do bạn đã liên tục vi phạm các quy định có liên quan của quy tắc nền tảng Banban và hành vi ngày càng nghiêm trọng, Banban sẽ chặn tài khoản của bạn theo quy tắc nền tảng Banban;

(4) Tài khoản của bạn bị Banban cleanup hay log out theo bản thỏa thuận này;

(5) Bạn đã vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc có những vi phạm nghiêm trọng khác về pháp luật và các quy định trên nền tảng Banban;

(6) Các trường hợp khác Banban sẽ dựa theo luật pháp và quy định có liên quan để có hành động tương ứng chấm dứt dịch vụ.

11.2 Xử lý sau khi chấm dứt thỏa thuận

Sau khi chấm dứt thỏa thuận này, Banban không có nghĩa vụ tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn chỉ định, trừ khi được pháp luật quy định rõ ràng.

Sau khi chấm dứt thỏa thuận này, Banban có các quyền sau:

(1) Dừng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, nhưng có thể tiếp tục lưu những nội dung và thông tin khác mà bạn lưu giữ trên nền tảng Banban;

(2) Đối với hành vi vi phạm điều ước trước đây của bạn, Banban vẫn có thể dựa theo bản thỏa thuận này truy cứu trách nhiệm về việc vi phạm đó.

Điều 12 [Việc áp dụng pháp luật, quyền tài phán và những điều khác]

Việc ký kết, có hiệu lực, giải thích, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thực thi và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận này đều áp dụng với luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đại lục; đối với những quy định không liên quan với luật pháp, thì tham khảo các thông lệ thương mại và / hoặc thông lệ ngành.

Các tranh chấp phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ nền tảng Banban và liên quan đến dịch vụ nền tảng Banban sẽ được Banban và bạn thương lượng giải quyết. Khi thương lượng thất bại, một trong hai bên có thể khởi kiện lên Tòa án Nhân dân Khu vực phát triển công nghệ cao Đông Hồ thành phố Vũ Hán.

Bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này mà bị coi là hủy bỏ, không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều khoản này sẽ được coi là có thể tách rời và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của thỏa thuận này.